Hitta det bästa lånet

inför ditt nästa bilköp

POPULÄRA LÅNEFÖRMEDLARE

 • Endast 1 kreditupplysning
 • Låna upp till 600 000 kr
 • Största låneförmedlare
 • Samarbetar med 30 banker
 • Endast 1 kreditupplysning
 • Låna upp till 600 000 kr
 • Samarbetar med 30 banker
 • Endast 1 kreditupplysning
 • Låna upp till 600 000 kr
 • Coop medlemmar = lägre ränta
 • Endast 1 kreditupplysning
 • Låna upp till 500 000 kr
iPhone-mobilapp låneguiden 2021

REKOMMENDERADE LÅNEFÖRMEDLARE

Via oss kan du teckna billiga bilån

Många människor i Sverige är helt beroende av bilen. Många familjer behöver dessutom flera bilar. Det är få som har råd att köpa en eller flera bilar kontant – därför är det vanligt att man tecknar ett billån. Läs den här texten om du vill fördjupa dig i hur hur hittar billiga billån fungerar.


Sverige är ett avlångt land. Det finns stora områden i landet som inte trafikeras av kollektiva färdmedel och bilen är på många håll i Sverige helt oundgänglig för att livet ska gå ihop. Människor behöver bilen för att ta sig till arbetet, skjutsa barnen till skolan och för att ta sig till matbutiken. Även om det finns goda möjligheter att resa kollektivt i våra större städer, så gör det inte det i alla delar av landet. En bil är därför en nödvändig och klok investering för många. En bil är dock en större investering och det är väldigt få människor som har råd att köpa en ny bil, utan att ta ett billigt billån. Det är inte alls en dum idé att låna för att köpa en bil, det är i många fall helt nödvändigt. Men som alltid när man ska låna pengar så är det viktigt att man gör ordentliga förberedelser innan och är noggrann så att det lån man skriver under också är rimligt sett till ens egna ekonomiska förutsättningar. I den här texten så sammanställer vi information om finansiering till dig som funderar på att köpa ny bil. Ansök billiga billån via våra rekommenderade låneförmedlare

Billån där bilen utgör säkerhet för lånet

En vanlig form av billån, är att man använder bilen som säkerheten för lånet. Det betyder att banken inte bara tar ställning till låntagarens ekonomiska förutsättningar och betalningsförmåga – utan också bedömer i vilken mån bilens värde kan fungera som säkerhet för lånet. Om du inte kan betala av lånet så har banken möjlighet att sälja av bilen. Bankerna ställer då ofta krav på att man ska köpa bilen av en auktoriserad bilhandlare, för att bilen i sin tur ska kunna utgöra säkerhet för lånet. Löptiden för lånet brukar vara mellan 2 år – 8 år och du erlägger en kontantinsats/handpenning på 15-20 procent när du tar lånet. Ibland behöver du inte lägga någon handpenning om du har en tidigare bil som du kan byta in i samband med lånets tecknande.

Hitta ett billigt billån vi våra rekommenderade låneförmedlare

Det är även mycket vanligt att man lånar till en bil, utan att göra det med bilen som underliggande säkerhet för lånet. Detta sker ofta genom att man tar ett privatlån. En av de vanligaste skälen till att man väljer att ta ett privatlån för att köpa bil är att man inte behöver underkasta sig de krav och villkor som gäller när man tar ett billån, med bilen som säkerhet. Denna typ av lån har mycket längre löptid än den andra typen av lån – här kan du låna över 10 år och du kan även välja att låna till en begagnad bil. Många upplever att lånemarknaden vara en djungel vilket förvisso är sant. Välj därför någon av våra låneförmedlare vi hänvisar till för att hitta billiga bilån.

I den här artikeln om billån reder vi ut vilka inkomstkrav som ställs för olika typer av lån.

Förutsättningar för att få ett billån beviljat

Internet innehåller mycket information om vilka krav som ställs på dig som söker ett billån samt vilka olika förutsättningar som är nödvändiga för att få det beviljat. I den här texten beskriver vi på ett koncentrerat sätt vilka dessa krav är – så det blir enkelt för dig som ansöker om ett lån för att köpa en bil. 

Ovan har vi beskrivit vad som skiljer de två centrala typerna av billån – det vill säga att det ena lånet sker med bilen som säkerhet och det andra är ett lån som ska ses i ljuset av de vanliga privatlånen. Förutsättningarna för att ansöka om dessa lån är i allt väsentligt det samma, även om det alltid är något högre ställda krav för att ansöka om ett lån där bilen står som säkerhet för lånet, av naturliga skäl.  Banken måste säkerställa att den bil som då ska bli föremål för lånet motsvarar det värde som lånet upptas på – så att banken vet att den har en säkerhet för lånet i händelse av att gäldenären (den som tagit lånet) skulle sakna betalningsförmåga. Vid det andra lånet är det privatpersonen själv som svarar för betalningen och då behöver inte bilens värde i sig prövas.

Den som ansöker behöver vara myndig och ha rättslig förmåga

Ett grundläggande krav som ställs på den som söker ett billån är att den är 18 år och att den har rättslig handlingsförmåga. Det innebär att du inte kan söka om ett lån för din bil om du är omyndig eller om du är satt under förvaltarskap eller har en god man under vissa förutsättningar. Banken är noga med att pröva så att den som ansöker om lånet uppfyller kraven för att ingå ett kreditavtal.

Förmåga att betala av lånet

Det är vidare viktigt att om du ansöker om ett lån, där du själv ska stå som låntagare, så måste du själv ha en ekonomisk betalningsförmåga att klara av det. Men det är inte så att bankerna och kreditgivarna har en fast och rigid inkomstgräns – inte alla långivare i alla fall. När du gör en ansökan bedömer banken hela din ekonomiska situation och utifrån den överblicksbilden slår man fast huruvida det finns förutsättningar att bevilja lånet eller inte. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett problem att du tidigare har varit på ekonomiskt obestånd eller haft andra ekonomiska bekymmer – bankerna gör en framåtsyftande bedömning om din förmåga att betala.

 

 

 

 

 

Cirka månadskostnad

 • Jag vill samla lån:
Enter the word YES in the box:
Loading

Innehåll