Jämför bolån och få bäst ränta

Bolån – här är reglerna du behöver hålla koll på

Bolånemarknaden är en snårig marknad att navigera på. Den omgärdas av flera lagar och regleringar som har påverkan på dig som privatperson. Men trots detta finns det goda möjligheter att få ett bra bolån – vi ger dig grunden för detta i denna artikel.

En av de klokaste investeringarna man kan göra är att köpa sin första bostad. Ägande är en mycket lönsam boendeform och innebär vidare en stor frihet för dig som äger. Den som hyr sitt boende måste följa anvisningar och regler från hyresvärden i en utsträckning som inte gäller för den som äger sitt boende. Dessutom är det ett mycket bra sätt att spara och förvalta sina ihoptjänade pengar – att amortera på sitt boende. Den som har möjlighet att få bolån för att köpa en bostad, gör många gånger rätt i att köpa bostaden, om man bedömer att det är rätt läge för det. I den här artikeln sammanfattar vi bolånereglerna och de krav som ställs på dig som vill ansöka om ett sådant lån.

Hur stort bostadslån får jag ta?

Finansinspektionen beslutar om särskilda regler kring bolån. Du får exempelvis inte låna mer än 85 procent av värdet på bostaden, vilket innebär att du måste ta en kontantinsats på 15 procent. Kontantinsatsen kan man med fördel betala genom tidigare sparat kapital eller genom att låna det genom ett så kallat privatlån/blancolån. Det finns således inget förbud genom att via ett separat lån låna till kontantinsatsen – men det är inte tillåtet genom själva bolånen. Det finns även krav på amortering för den som är bolånetagare – men det behöver inte vara negativt – då amortering innebär sparande. Det är ytterst din inkomst som avgör hur stort bolån du får ta om ni är två personer som tar lånet så blir det betydligt enklare att få ett beviljat lånelöfte.

Läs mer om bolån på KKV Konkurrens och Konsumentverket

Vad är en skälig ränta för bolån?

En fördel när man lånar till sin bostad är att det ofta finns ett betydande förhandlingsutrymme i form av ränta och avgifter. Det beror i allt väsentligt på att bolånen uppgår till så pass stora summor att det har betydelse för banken om de lyckas knyta till sig många kunder kring den lånetypen eller inte. Om du visar på att du är duktig och sparar regelbundet i aktier och fonder, sköter betalningar i tid och har en fast inkomst kan du sannolikt få mycket bra räntevillkor av banken. Det är viktigt att man gör breda jämförelser på bolånemarknaden innan man tecknar ett bolån, det finns många olika banker och kreditgivare som erbjuder bra bolån. Jämförelsetjänsterna för lån har varit bra för konsumenterna, då blir bankerna tvungna att vara transparenta med sina villkor och tävla med varandra om vem som kan ha förmånligast villkor och upplägg gentemot kund, vilket är bra för alla privatpersoner som vill ha så bra lån som bara är möjligt.

Hur fungerar amortering?

Bolån som överstiger 70 procent av värdet på fastigheten ska amorteras med minst 2 procent per år, bolånen som ligger i spannet 50-70 procent ska amorteras med 1 procent per år.