Företagslån

Hitta det bästa lånet till dig och ditt företag

Företagslån – ett bra sätt att förhindra likviditetsbrist i ditt företag

De flesta företagare behöver någon gång under sin yrkesverksamma tid som näringsidkare ta ett företagslån – det kan handla om att man behöver finansiera en större intäkt eller att man behöver täcka en tillfällig likviditetsbrist. I den här guiden kikar vi närmare på några olika typer av lån för företag.

Företag, stora som små, har ofta varierande intäkter över året. Vissa bolag har mycket god likviditet och har inga problem att täcka sina utgifter, även under perioder där intäkterna sviktar. Andra bolag, i synnerhet mindre bolag, är betydligt mer känsliga för minskad omsättning eller oförutsedda utgifter i bolaget. Ett sätt att möta likviditetsproblem eller oförutsedda utgifter kan vara att ta ett förmånligt företagslån – genom att tillfälligt stärka upp bolagets finanser så undviker man problem med för sena betalningar eller att man som företagare tillfälligt behöver sätta ned sin lön. Möjligheten att vid olika tillfällen låna upp pengar till företaget kan således bidra till stabilitet och långsiktighet i bolaget. Men behov av att låna kan också finnas när man ska göra större investeringar, det kan handla om inköp av maskiner, datorer eller annan utrustning eller när man ska göra någon annan investering som man bedömer kommer betala sig på sikt. Oavsett vad det är som påkallar behovet av att låna – så samlar vi här lite matnyttig information om några av de viktigaste företagslånen.

Sälja eller belåna fakturor – ett bra sätt att få in pengar i bolaget

Det är vanligt att man i ett bolag under vissa perioder får allt fler uppdrag, ökad försäljning eller något annat som ger en rejäl uppsving i verksamheten. Under sådana lönsamma perioder kan man behöva nyanställa, eller anlita konsulter för att klara av det ökade arbetstempot. Problemet är att det ofta tar tid innan man får betalt för arbetet man utför och produkterna man säljer – men man samtidigt snabbt får ökade kostnader för personal och liknande. Ett bra sätt kan då vara att sälja eller belåna en faktura för att få pengar – vilket är ett slags företagslån.

Företagslån hos banker och kreditinstitut

Det finns även vanliga konventionella lån för företag som banker erbjuder. Det är både kortsiktiga lån och långsiktiga lån. Det kan delvis handla om så kallad checkräckningskredit – vilket innebär att man som företag får en kredit av banken man kan utnyttja när man har behov av det. Inte sällan är checkräkningskrediten direkt kopplad till företagets konto. Du kan även ta lån för att våga satsa på en ny affärsidé eller ett nytt affärsområde. Ett sådant lån kan man ofta få till bra villkor, men det gäller att vara förberedd inför mötet med banken och kunna visa upp en tydlig plan för vad man har tänkt sig. Företagslånen som erbjuds hos bankerna är ofta förmånliga, men du gör klokt i att jämföra de mot varandra för att hitta det bästa erbjudandet för dig och ditt företag. Det är enklare att få lån om man är ett aktiebolag som har varit verksamt länge och har god ekonomi – men även mindre företag som inte varit verksamma så länge kan erbjudas företagslån.