Konsumentkreditlagen i Sverige

Varje gång som du tar ett lån eller tecknar en annan kredit, exempelvis ett köp på avbetalning så omfattas du av vad som kallas konsumentkreditlagen. Lagen är tvingande för företagen som erbjuder kredit, vilket betyder att de inte får ge dig sämre villkor än lagen anger.

Det finns däremot inget som hindrar att du får bättre villkor. Lagen omfattar inte exempelvis studielån eller bostadslån där du har bostaden som säkerhet för lånet. Det gäller bara en del av lagen.

Vad innebär konsumentkreditlagen?

Lagen säger att du som konsument ska få all information kring avtalet och kostnaderna på ett sätt som är enkelt att förstå för dig. Viss information ska du få innan avtalet ingås. Exempel på sådan information är den effektiva räntan, det vill säga vad räntan och alla andra avgifter uträknade årsvis är för lånet eller krediten. Då kan du se vad lånet faktiskt kommer att kosta dig, och kan enkelt jämföra olika lån och krediter med varandra. Du kan läsa hela konsumentkreditlagen här.

Kreditgivare är tvungna enligt konsumentkreditlagen att ange den effektiva räntan redan när de gör reklam för exempelvis ett avbetalningsköp. Du ska också få information om löptid, belopp, vilken sorts kredit det är och vem som ger krediten. Du ska även få veta redan innan vad som händer om du inte betalar i tid. Lagen säger också att kreditgivaren måste göra en kreditprövning av dig som låntagare för att säkerställa att du har råd att betala tillbaka. Om du får avslag på din låneansökan ska du få veta orsaken.

Du ska också alltid få ett kreditavtal där alla uppgifter finns med. Dessa uppgifter är till exempel den effektiva räntan, årlig ränta, avgifter och liknande. Du ska alltid ha rätt att betala tillbaka skulden innan löptiden gått ut.

finansinspektionen-byggnad

Detta gäller inte exempelvis bolån där du har bunden ränta. Om du löser ett sådant lån i förtid, måste du oftast betala det som kallas ränteskillnadsersättning för att banken eller långivaren förlorar inkomster från ränta ifrån dig. Omvänt har också långivaren rätt att säga upp lånet eller krediten i förtid om du inte betalar avbetalningarna eller amorteringarna.

Du blir då oftast tvungen att betala hela den resterande skulden i förtid. Företaget har också rätt att ta tillbaka varan du exempelvis köpt på avbetalning. Detta måste kreditgivaren informera om innan.

Ångerrätt

Konsumentkreditlagen anger också att du alltid har två veckors ångerrätt från den dagen du ingår avtalet. Om du ångrar en kredit ska du betala tillbaka hela beloppet inom 30 dagar, tillsammans med ränta för tiden du haft krediten. Eventuella uppläggningsavgifter ska betalas tillbaka till dig av kreditgivaren.

Man behöver inte ange något skäl till att man vill utnyttja ångerrätten, och det ska inte heller behöva ske skriftligt.

Konsumentverket och Finansinspektionen

Konsumentverket och Finansinspektionen har ansvaret för att se till att konsumentkreditlagen följs. Finansinspektionen är ansvarig för banker och liknande, medan Konsumentverket ansvarar för tillsynen av till exempel företag som erbjuder så kallade SMS-lån.

De måste dock ha tillstånd från Finansinspektionen för att få låna ut pengar. Alla företag som lämnar eller förmedlar krediter måste ha tillstånd från Finansinspektionen. Ett företag som fått ett sådant tillstånd måste meddela Finansinspektionen när verksamheten börjat. Detta ska ske skriftligen från kreditgivaren till Finansinspektionen.

All marknadsföring av krediter och lån granskas av Konsumentverket.

Varför finns en konsumentkreditlag?

Konsumentkreditlagen är till för att skydda dig som konsument och ange de minsta villkoren som måste gälla för kreditavtalet. Den anger vilken information du måste få och att du har rätt att både ångra och betala tillbaka lånet i förtid. Det finns ingenting i lagen som säger att du inte får ha ”bättre” villkor än lagen anger, däremot måste du alltid genomgå en kreditprövning innan krediten beviljats.