Företagslån lanapengarguide.se

I Sverige finns det en lag som innehåller skyldigheter för en kreditgivare som erbjuder privatpersoner möjlighet att låna pengar snabbt och lån i allmänhet. Konsumentkreditlagen. Lagens tillämpningsområde omfattar i praktiken alla sorters lån och krediter, i detta ingår exempelvis blancolån och banklån. Lagens krav på god kreditgivningssed innebär att den som erbjuder banklån, enkla lån…

Läs mer

Det är få personer i Sverige som har så pass god ekonomi att de inte vid något tillfälle i livet behöver låna pengar. Om man är mycket förmögen och har många miljoner i förmögenhet så kanske man tillhör undantaget, men även dessa personer brukar i hög grad finansiera större köp med hjälp av banklån. I…

Läs mer