Långivaren ska alltid följa god kreditgivningssed

I Sverige finns det en lag som innehåller skyldigheter för en kreditgivare som erbjuder privatpersoner möjlighet att låna pengar snabbt och lån i allmänhet. Konsumentkreditlagen. Lagens tillämpningsområde omfattar i praktiken alla sorters lån och krediter, i detta ingår exempelvis blancolån och banklån. Lagens krav på god kreditgivningssed innebär att den som erbjuder banklån, enkla lån och andra låneformer måste ta tillvara kredittagarens intressen och bedriva sin verksamhet på ett transparent och lagenligt sätt.  Här följer några exempel på vad detta innebär:

  • Marknadsdomstolen har i ett mål som rörde marknadsföring om möjligheten att låna pengar snabbt slagit fast att det var förenligt med kraven på god kreditgivningssed att slå fast att kunden får svar på sin låneansökan inom 30 sekunder. 
  • Det finns ingen generell skyldighet för kreditgivaren att erbjuda billiga lån, men om villkoren är allt för oskäliga kan de komma att ändras av en domstol i enlighet med avtalslagens ogiltighetsregler. En konsument kan dock med enkelhet hitta vilket lån som har lägst ränta. Jämför lån innan du ansöker.
  • Kreditgivaren är också skyldig att ge konsumenten de upplysningar som han eller hon behöver för att förstå om krediten passar hans eller hennes förhållanden. Det vill säga huruvida en viss låneform, banklån, blancolån med mera är lämplig för konsumentens behov.
  • Det är som huvudregel inte möjligt för en kreditgivare att höja räntan för billiga lån i efterhand, om detta inte avtalats om. Den som jämför lån i syfte att ett blancolån med lägst ränta ska inte drabbas av en överraskande räntehöjning i efterhand – det är i strid med lagen.

Skyldighet för kreditgivaren att erbjuda dokumentation om låneavtalet

Den som jämför lån i syfte att hitta ett lån med lägst ränta ska känna till att den har rätt att få tillräcklig information om det lån den tänker ta. Långivaren måste upprätta ett dokument där det framgår bland annat hur stor räntan är, möjligheten till avbetalningsplan och kontaktuppgifter till kreditkortsföretaget. Detta är särskilt viktigt vid enkla lån där man behöver pengarna snabbt, men där det är av stor vikt att man har koll på villkoren. Om du ådrar dig för många olika lån är det bra att ansöka om att samla lån och krediter. Samla lån och krediter är ett sätt att minska utgifterna för ett lån varje månad. 

Lämna en kommentar