Finansieringsalternativ för uppgradering av smarta hem

I takt med att tekniken utvecklas vänder sig fler och fler husägare till smarta hemlösningar för att göra sina hem mer energieffektiva och bekväma. Elektriker spelar en viktig roll i denna trend och hjälper husägare att installera och uppgradera elsystem för att tillgodose dessa smarta hemlösningar. Att finansiera dessa uppgraderingar kan dock vara en utmaning…

Läs mer

Långivaren ska alltid följa god kreditgivningssed

Företagslån lanapengarguide.se

I Sverige finns det en lag som innehåller skyldigheter för en kreditgivare som erbjuder privatpersoner möjlighet att låna pengar snabbt och lån i allmänhet. Konsumentkreditlagen. Lagens tillämpningsområde omfattar i praktiken alla sorters lån och krediter, i detta ingår exempelvis blancolån och banklån. Lagens krav på god kreditgivningssed innebär att den som erbjuder banklån, enkla lån…

Läs mer

Alla behöver låna pengar vid något tillfälle

Det är få personer i Sverige som har så pass god ekonomi att de inte vid något tillfälle i livet behöver låna pengar. Om man är mycket förmögen och har många miljoner i förmögenhet så kanske man tillhör undantaget, men även dessa personer brukar i hög grad finansiera större köp med hjälp av banklån. I…

Läs mer